De Kinderraad

Gedurende de ochtend (tussen 10.00 uur en 12.00uur) nemen kinderen van groep 7 en 8 van vijf verschillende basisscholen in de gemeente Soest voor even de roer over van burgemeester en raadsleden in de gemeente, om hun zegje te kunnen doen.


Zij vergaderen over twee onderwerpen, waar volgens hun aandacht aan moet worden besteed. Deze kinderen worden door de scholen gekozen. Het is de bedoeling dat er een paar leerlingen per school plaatsnemen in de kinderraad. Alleen uit de kinderen van groep 7 en 8 zal de kinderraad gekozen worden. Elk school geeft een lijst van 3/4 kinderen per klas op die enthousiast zijn. De gekozen kinderen van verschillende scholen zullen bij de eerste oefensessie uitleg krijgen over wat gemeentebestuur inhoud en wat raadsleden doen. Daarna zal 2 keer geoefend worden over bepaalde onderwerpen (de tweede in de raadzaal van het gemeentehuis). De meerderheid van de kinderen bepalen welke onderwerpen op de agenda komen tijdens de kinderraad. Kinderen komen zo op een speelse manier op jonge leeftijd al in aanraking met gemeentebestuur.


Link naar Youtube filpmje Kinderraad 2011


Wil je meer weten over de Kinderraad van de afgelopen jaren, surf dan naar ons archief via het hoofdmenu.


Het Gemeentebestuur
Er zijn 418 gemeenten in Nederland. Er zijn grote verschillen tussen de ene en de andere gemeente. Ambtenaren, gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeester zijn er samen verantwoordelijk voor dat de zaken in de gemeente goed lopen. Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad.

De Gemeenteraad van Soest

Deze raad bestaat in Soest uit 29 leden van verschillende politieke partijen. Gemeenteraadsleden worden om de vier jaar gekozen door de inwoners van Soest die mogen (en gaan) stemmen. De voorzitter van de gemeenteraad is de Burgemeester dhr Noordergraaf.


De gemeenteraad heeft de verantwoordelijkheid over alle belangrijke beslissingen die de hele gemeente Soest aangaan. De voornaamste is zorg voor voldoende woonruimte en verkeer. De hoogte van de gemeentelijke belastingen, over het aanwijzen van (nieuwe) natuur-, industrie- en woongebieden, het structureren van wegen, de manier van afval inzamelen of over het openbaar vervoer. Gemeenten krijgen hun geld voor meer dan 90 procent van de rijksoverheid, daarnaast mag een gemeente zelf belasting heffen.


Het Soester Vergadermodel, het Raadhuisplein, bestaat uit vergaderingen op twee donderdagavonden en bestaat uit vaste onderdelen. Iedereen kan de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune, jij dus ook!


College van B&W

Het college van B&W is het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij worden gekozen door de gemeenteraad en zijn in dienst van de gemeente. Elke wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille, zoals onderwijs, openbare werken, financiën, huisvesting, sport en cultuur. Zaken die besproken worden in de vergadering van B&W zijn bijvoorbeeld over subsidies, bouwaanvragen, werkzaamheden of grote projecten. Soms neemt het college zelf een besluit en in andere gevallen moet het college de voorstellen voorleggen aan de gemeenteraad.

In Soest zijn er 4 wethouders en 1 voorzitter, de burgemeester.


Burgemeester

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van B&W. Hij wordt benoemd door de Kroon, dat wil zeggen bij Koninklijk Besluit op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente en in menige gemeente houdt de burgemeester zich ook bezig met het promotiebeleid of de voorlichting, de 'communicatie', van de gemeente. Als benoemd bestuurder heeft de burgemeester ook een beetje de functie van opzichter. Hij moet besluiten van de gemeenteraad en het college uitvoeren.


De benoeming van de burgemeester geldt steeds voor een periode van zes jaar. Na advisering door de gemeenteraad wordt een burgemeester meestal automatisch herbenoemd. Alleen de Kroon, de Koningin en de ministers, kan de burgemeester ontslaan, de gemeenteraad dus niet.


Wil je het debatteren oefenen of zoek je meer informatie over de gemeenteraad? Kijk dan eens op de volgende websites:

www.debatindeklas.nl
www.debatinstituut.nl
www.soest.nl
www.schooltv.nl