Evaluatie 2012

Eind 2011 zijn de vrijwilligers van het comité Kinderfeestdag Soest gestart met de organisatie van de Kinderfeestdag 2012.

Omdat de datum van de Internationale Kinderfeestdag, 23 april, in 2012 op de eerste maandag van de meivakantie viel, besloten we al snel om het ochtendprogramma, de Kinderraad, op een eerdere datum te houden. Om een succesvolle Kinderraad te kunnen organiseren, moeten we intensief samenwerken met de docenten van de basisscholen in Soest. Een kinderraad in de meivakantie behoorde daarom niet tot de mogelijkheden. Het middagprogramma, de feestelijkheden bij De Plantage, werd wel op 23 april gehouden.


De Kinderraad
De belangrijkste doelen van de Kinderraad zijn:

  • het bevorderen van vriendschap en solidariteit onder kinderen;het onderstrepen van het belang van het kind;
  • het kennismaken met het gemeentebestuur, de politiek en de verantwoordelijkheden die een gemeenteraad heeft ten opzichte van de burgers.

Deze doelen houden wij bij de organisatie en uitvoering van de Kinderraad steeds voor ogen. Helaas moesten we dit jaar voor het eerst scholen teleurstellen en ze laten weten dat het niet mogelijk was om deel te nemen aan de Kinderraad, omdat de Raadzaal niet voldoende plaats bood aan alle scholen die deel wilden nemen.

De zes scholen die wel konden deelnemen waren dit jaar: de Derde Van der Huchtschool, De Egelantier, Prof. J. Waterink, De Driesprong, de Sint Carolusschool en De Startbaan.

Voor de tweede jaar op rij waren er twee scholen uit Soesterberg aanwezig en inmiddels hebben we met hen een goede samenwerking opgebouwd.

In 2012 hebben een aantal fractievoorzitters en raadsleden de klassen, die deelnamen aan de Kinderraad, geholpen bij de voorbereidingen. Iedere school kreeg een plaatselijk politicus, die de klas uitleg gaf over hoe een debat in zijn werk gaat en hen hielp bij het oefenen van het debatteren. Zowel de politici als de scholen hebben zeer enthousiast gereageerd op deze manier van voorbereiden. Het was leerzaam en leuk en zeker voor herhaling vatbaar.
Met de kinderen uit groep 7 en/of 8 oefenden we op 11 april in de Raadzaal. Er werd uit hun midden een kinderburgemeester gekozen, die op 18 april de raadsvergadering heeft voorgezeten. Dit jaar was Chiel van der Heuvel van De Driesprong de burgemeester. Tijdens de oefensessie mochten de kinderen één van de twee thema´s uitkiezen waarover zij op 18 april zouden gaan debatteren.

Het door ons gegeven thema was: Zou de Soester politiek alle scholen in de gemeente moeten verplichten om een continue rooster in te voeren?
Het thema dat zij zelf hebben aangedragen ging over coma zuipen: moeten kinderen in de basisschoolleeftijd wel of niet voorgelicht worden over de negatieve effecten van het nuttigen van alcohol op jonge leeftijd?

Samen met hun klasgenoten hebben de kinderen de onderwerpen voorbereid in aanloop naar de Kinderraad. 

Op 18 april namen 23 kinderen de functie van de raadsleden en de burgemeester over en debatteerden zij twee uur lang over de twee onderwerpen. Burgemeester Noordergraaf opende de vergadering en droeg zijn ambtsketen over aan Chiel, de kinderburgemeester. De Kinderraad werd geleid door Jean Heijl. 

Aangaande het debat over het continu rooster koos de meerderheid van de raad voor continu-onderwijs op alle scholen in de gemeente. Ze denken hiermee in te kunnen spelen op de voorgenomen bezuinigingen. Ten aanzien van het onderwerp over voorlichting over alcoholgebruik heeft de kinderraad besloten dat er aan groep 8 van alle basisscholen in Soest en Soesterberg verplicht voorlichting dient gegeven te worden. Zij waren van mening dat dit een positief effect zou hebben op vermindering van het alcoholgebruik door jongeren.
De tribune zat vol met klasgenoten en trotse ouders. Als aandenken kregen de raadsleden en de kinderburgemeester een ingelijste groepsfoto.

De Internationale Kinderfeestdag - het middagprogramma
Dit jaar koos het comité voor het thema Soest got Talent en de workshops en activiteiten werden aangepast aan dit thema. De workshops die er gegeven werden waren; muziek, circus, streetdance, posters beplakken en Olympische spelletjes. Er konden glamour foto’s gemaakt worden, er waren optreden door kinderen en er werd een echte flash mob gehouden. Ook werden de kinderen geschminkt, was er een optreden van clown Japie en waren er Turkse broodjes, drankjes en ijsjes voor iedereen. Stichting Balans had een aantal vrijwilligers en spelmateriaal ter beschikking gesteld en SRO verzorgde Olympische spelletjes in het kader van de Nationale Sportweek. Er was voor elk wat wils en voor iedere leeftijd waren er leuke en leerzame activiteiten.

Als spetterend einde van de middag trad Fatih Jackson, Michael Jackson imitator en fenomeen onder zijn fans. Fatih Jackson deed onlangs mee aan zowel een Nederlandse talentshow, als de Turkse variant van ''Holland got talent'' Hij wist daarin de finale te halen en kon in de finale zijn kunsten laten zien aan meer dan 10 miljoen kijkers. Een inspiratie voor veel kinderen uit de Turkse gemeenschap in Soest. 

Om deze middag tot een succes te maken, hebben we ook dit jaar samengewerkt met Stichting Balans, Idea en Scholen in de Kunst en SRO. Onze schatting is dat er zeker ongeveer 400 kinderen aanwezig waren gedurende de middag. Met minder vrijwilligers dan andere jaren was het een behoorlijke klus. Echter het eindresultaat mocht er zeker zijn en wij hebben met veel plezier getuige mogen zijn van een bijzonder moment: kinderen van verschillende culturen en afkomst, die samen genieten van de workshops en van andere activiteiten.